Hartsverlangen

Hartsverlangen

 

Zolang ik me kan herinneren
is er een diep verlangen in mij
een verlangen mijn hart aan te bieden
mij over te geven
mij ten diepste te laten zien aan de wereld
aan jou

mijn verlangen is
zo diep in mijn hart geraakt te worden
door jouw aanwezigheid
door jouw verlangen
naar hetzelfde grootste goed dat mogelijk is

om samen het leven te voelen stromen
dwars langs alle angsten heen
om open te durven blijven

mijn verlangen is 
gezien te worden
helemaal
ten diepste
en samen met jou
ons goddelijke te ervaren

zolang ik me kan herinneren
kijk ik rond
speur de wereld af
naar die ogen
dat hart
waarin ik zie
waarin ik voel
dat ze bereid zijn 
en in staat zijn
om werkelijk te zien
om werkelijk te voelen
mijn hart, mijn ziel, mijn wezen
ten diepste te ontmoeten
en daarin zichzelfDit gedicht schreef ik als expressie van wat er in mij leeft en volgens mij raakt het aan waar we in Biodanza onder andere mee dansen:
Het verlangen om het leven ten diepste door ons heen te voelen stromen. Gezien te worden, herkend te worden.
Liefde te voelen stromen. Expressie te geven aan wie we werkelijk zijn en onszelf en de ander daarin te voelen, te zien, te herkennen.
Om daar glimpjes van op te kunnen vangen. Steeds vaker, steeds vrijer, steeds overvloediger.

 

November 2012